Nilson shoes stockholm Hitta återförsäljare


nilson shoes stockholm

Source: https://feetfirst.se/globalassets/feetfirst/logo/ns-black.png


Nilson Shoes Nacka Forum Företaget hette Firma Skodon, men är mest som Klostertoffeln efter de träskor de sålde. Med tiden växte firman och idag är det Skandinaviens ledande skoförsäljningsföretag. Nilson har 1 anställdabutiker och omsätter cirka 3 miljarder SEK stockholm ett år. I Sverige har familjen Nilsson en dominerande ställning i skobranschen och tillsammans äger Rolf Nilssons tre barn Nilson Group och Nilson som står för cirka 30 procent av den totala omsättningen inom skohandeln i Sverige. Rolf Nilsson kallas ofta Skokungen men är idag pensionär och deltar inte i skötseln av företaget :. Hans två  söner tog över stockholm ledningen, tillsammans med Ingemar Charleson som arbetat nära Rolf i nästan 40 år. Det här spelade shoe ingen roll när Rolf drog sig tillbaka, det hade han gjort oavsett om de velat följa i shoe fotspår eller ej. vad innehåller choklad Plattan. Sergelstorg 12, Feet First. Drottninggatan ,


1 2 3 4 5 6